Wednesday, August 6, 2008

Hukuman Tidak Sembahyang Jumaat Malaysia

Menurut Undang Undang Syariah Wilayah Persekutuan Malaysia, bagi mereka yang meninggalkan sembahyang jumaat tiga kali
14. Mana-mana orang lelaki, yang baligh, yang tidak
menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam
kariahnya tiga kali berturut-turut tanpa uzur syarie atau
tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak
melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh
tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

No comments: