Sunday, July 26, 2015

SUFI 3

O Sufi!
Terdapat dua jenis manusia, Prlakuan dan fikiran yang pertama adalah

membina manakalan yang satu lagi adalah menghancurkan. Cubalah

membantu kumpulan pertaman melalui cinta dan membina semangat dan

memberi petunjuk kepada kumpulan kedua melalui persahabatan dan

pemahaman.

No comments: