Sunday, July 26, 2015

SUFI 2

O Sufi!
Sebenarnya semua adalah satu dan yang Satu adalah semuanya, cubalah

untuk menyayangi dan berkhidmat kepada semua , supaya anda akan mampu

untuk mencintai yang Satu (Kebenaran/ Haq)

No comments: