Monday, May 24, 2010

Nasib Seorang Sufi?


Seseorang bertanya kepada Aabu Said Ibn Abi Khayr "apakah sufi dan bagaimana? AbU Said Menjawap: "Apa yang terlintas dan ada di minda kamu lupakan, apa yang ada di tangan , berikan ianya keluar, apakah nasib mu? bersemukalah dengan nya!

No comments: