Wednesday, August 6, 2008

RANG UNDANG-UNDANG KESALAHAN JENAYAH SYARIAH-WILAYAH PERSEKUTUAN 1996


RANG UNDANG-UNDANG KESALAHAN
JENA YAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH
PERSEKUTUAN) 1996
SUSUNAN FASAL
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Fasal
1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.
2. Tafsiran.
BAHAGIAN II
KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH
3. Pemujaan salah.
4. Doktrin palsu.
5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
6. Dakwaan palsu.
BAHAGIAN III
KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA
7. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama
Islam.
8. Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau Hadith.
9. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
10. Mengingkari perintah Mahkamah.
11. Mengajar agama tanpa tauliah.
2 Rang Undang-Undang
Fasal
12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
13. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak.
14. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
15. Tidak menghormati Ramadhan.
16. Tidak membayar zakat atau fitrah.
17. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama.
18. Berjudi.
19. Minuman yang memabukkan.
BAHAGIAN IV
KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KESUSILAAN
20. Perbuatan sumbang mahram.
21. Pelacuran.
22. Muncikari.
23. Persetubuhan luar nikah.
24. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan
luar nikah.
25. Liwat.
26. Musahaqah.
27. Khalwat.
28. Orang lelaki berlagak seperti perempuan.
29. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.
BAHAGIAN V
KESALAHAN PELBAGAI
30. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.
31. Takfir.
32. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.
33. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.
34. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
35. Menggalakkan maksiat.
36. Memujuk lari perempuan bersuami.
37. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup
sebagai suami isteri.
Kesalahan Jenayah Syariah 3
(Wilayah-Wilayah Persekutuan)
Fasal
38. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau
mengabaikan kewajipan.
39. Memujuk lari orang perempuan.
40. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
41. Qazaf.
42. Penyalahgunaan tanda halal.
BAHAGIAN VI
PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN
43. Penyubahatan.
44. Menyubahati di dalam Wilayah Persekutuan kesalahan di
luar Wilayah Persekutuan.
45. Hukuman bagi penyubahatan.
46. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan
dilakukan.
47. Percubaan.
BAHAGIAN VII
KECUALIAN AM
48. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman.
49. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah
Mahkamah.
50. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai
justifikasi di sisi undang-undang.
51. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
52. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal.
53. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.
BAHAGIAN VIII
PERKARA AM
54. Penetapan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
55. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan
ke pusat pemulihan diluluskan.
4 Rang Undang-Undang
Fasal
56. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan pesalah perempuan
ke rumah diluluskan.
57. Pemansuhan.
58. Pindaan seksyen 164 Enakmen.
JADUAL

No comments: