Saturday, July 25, 2015

Sufi 30

O Sufi '

Tinggalkan Dunia ini kepada penghuni Dunia dan Akhirat kepada 

Penghuni Akhirat. Serahkan tangan pengabdian kepada Tuhan dan letakkan 

Cinta Nya, yang merupakan campuran (rahmat berkekalan, di dalam 

khazanah Hati Mu, lemparkan segala yang selain daripada Tuhan ke dalam 

jurang kehancuran.

Javd Nurbaksh

No comments: