Thursday, February 7, 2013

KEBENARAN YANG TIDAK DAPAT DI NAFIKAN?

CARILAH KEBENARAN AKHIRNYA HANYA TINGGAL ILAHI YANG TUNGGAL DAN CHAYA KEBENARAN

No comments: