Monday, December 6, 2010

Tarikat Nimatullah, Nimatullahi Sufi OrderNIMATULLAHI SUFI
Memperingati Master Nurbaksh, Al Fatihah buat Guru Utama Dr. Javad Nurbakhsh

" Wahai Jiwa, hanya ada satu jalan kecintaan;
di dalam negara cinta, hamba dan raja adalah satu, sehinggalah engkau menyerahkan keduan (syirik) di dalan jalan kecintaan, barulah engkau memahami bahawa Nimatullah hanyalah satu.
-Shah Nimatullah Wali

Sama dengan semua aliran Sufi yang sahih, aliran Sufi Nimatullah berasal daripada rangkain salasilah yang sahih dan bersejarah sehinggalah zaman awal Islam, dimana Muhammad s.a.w di anggap sebagai Master Sufi yang pertama. Nama Aliran Sufi Nimatullah di ambil daripada nama Shah Nimatullah Wali, pengasas aliran ini pada akhir 14 A.D dan adalah salah seorang Master Sufi yang agung di Iran.

No comments: