Thursday, November 6, 2008

Rational Pembelian Eurocopter Dan Dilema Melayu

Rational Pembelian Eurocopter Dan Dilema Melayu

Mengapakah pembangkang kuat sekali mempersoalkan tentang jumlah dan tata-cara pembelian helikopter baru ini berbanding dengan nyawa dan juga nilai askar melayu yang mungkin dan akan mati menaiki helikopter lama?Benar Pembangkang berhak menyoal jumlah dan nilai pembelian helikopter, Kerajaan pula tentu dan semestinya mestilah menilai keadaan dan juga kesan berpanjangnya.....

No comments: