Tuesday, August 19, 2008

POLITIK DEMOKRASI, KOMUNISME ATAU ISLAM?

POLITIK DEMOKRASI, KOMUNISME ATAU ISLAM?
Islam dan Pas adalah sinonim, tetapi adakah Negara
Islam, ekonomi islam dan juga pemerintahan dan
perundangan islam akan membawa kebaikan kebapa orang
islam itu sendiri?Jawapannya adalah daripada sei perungdangan pemerintahan
dan juga penguatkuasaan yang lebih terhadap kegiatan
sosial, dan juga maksiat di malaysia ini mampu
membendung gejala dan kerosakan akidah yang teruk ketika
ini, tetapi adakah ini akan membawa perubahan kepada
ummah dan tamadun malaysia?

No comments: